Metalın tozla boyanması

Çiləmə və sonradan bişirilmə sayəsində, məmulatların üzərində dayanıqlı örtük yaradır.

Müasir dövrdə tozlu boyama - metalların boyanmasında tətbiq olunan ən populyar metoddur. Hazır məmulatın əldə olunması – onun ən üstün cəhətidir. Emal və maye rənglərlə boyamadan fərqli olaraq, onun toksik qoxusu yoxdur. Dayanıqlı örtük yaradır və metal ilə təmas gücünə malikdir. Uzunmüddətli quruma tələb etmir. Bu cür dayanıqlılıq elektrikli çiləmə və sonradan bişmə sayəsində əldə olunur. Bu mərhələnin sonunda keyfiyyətli eynicinsli örtük əldə olunur.


Metalın tozla boyanması.

Metalın tozla boyanması – bir neə mərhələdən ibarət, mürəkkəb texnoloji prosesdir:

 1. Metal konstriksiyanın boyanma prosesinə hazırlanması – bu mərhələdə məmulatın səthi çirklərdən, oksidləşmələrdən, paslardan təmizlənir.
 2. Astarlanma – bu mərhələdə konstruksiyanın üzərinə onu korroziyadan qoruyan və rəngin metal üzərində möhkəmlənməsini təmin edən xüsusi tərkib vurulur.
 3. Tozun çilənməsi – metal məmulat xüsusi sobaya yerləşdirilir. Burada boya yüksək temperaturun təsiri altında etibarlı şəkildə metal üzərində möhkəmlənir.
 4. Polimerləşmə – металлоизделие помещается в специальную печь, в которой краситель надежно закрепляется на металле под воздействием высокой температуры. 
 5. Qumun təmizlənməsi – metal məmulatların və işlənəcək metal konstruksiyaların səthinə güclü hava axını ilə püskürdülən qumun köməyi ilə zədələnmə nəticəsində sərt səthlərin aşındırıcı soyuq təmizlənməsi.

 

Hal-hazırda metal məmulatların və metal konstruksiyaların tozla boyanmaı, digər üsullarla müqayisədə, bir çox üstünlüklərə malik olduğundan, get-gedə daha geniş yayılır.

Üstünlüklər:

 • sürətli proses;
 • əlverişlilik;
 • uzunmüddətli istifadə, örtüyün qopuq və soyulmalara qarşı dayanıqlığını təmin edir;
 • korroziyaya və digər mənfi təsirlərə qarşı etibarlı qoruma;
 • örtüyün termodayanaqlığı (-60-dən +150°С-dək);
 • məhsullardan istifadənin ətraf mühitə müvafiqliyi və təhlükəsizliyi;
 • məmulata səliqəli görkəm verən bərabər dekorativ səth;
 • ideal səthin elastikliyi, RAL şkalası üzrə rəng seçimi imkanı;
 • açıq havada metal konstruksiyadan istifadə imkanı.

Tökmə disklərin tozlu rənglənməsi.

Müasir texnologiyadan istifadə edərək, metal konstruksiyaların səthinin diqqətlə hazırlanması sayəsində OliveAds Construction & Advertising müştəriyə təqdim edir:

 • müxtəlif iqlim şəraitində istifadəyə hazır yüksək keyfiyyətli boyalı məhsul;
 • istənilən mürəkkəbliyə malik layihələri yerinə yetirir;
 • son tarixlərə ciddi riayət etmək, sürətli boyama imkanı;
 • toz boya üçün uzun müddətli (1 ildən 10 ilə qədər) zəmanət.
Metalın tozla boyanması http://oliveads.az/newsite/images/demo/header/header-19.jpg Super User