XİDMƏTLƏR

Lazer kəsim, əsasən, reklam və informativ məhsulların hazırlanmasında istifadə edilir.

Qaynağın əhəmiyyətli üstünlüyü, tikişin möhkəmliyi və müxtəlif metallarla işləmək imkanıdır.

Reklam sənayesində metal lövhənin bükülməsi metodu hər yerdə tətbiq olunur.